Vejle Kajakklubs trivselspolitik

 • I Vejle kajakklub har vi alle et ansvar for at skabe inkluderende positive fællesskaber.
 • I Vejle kajakklub samarbejder vi åbent og ærligt med hinanden.
 • I Vejle kajakklub fører vi en konstruktiv dialog.
 • I Vejle kajakklub udviser vi respekt overfor hinandens ting og udvalgenes arbejde.
 • I Vejle kajakklub har vi en god omgangstone, der er præget af respekt og ligeværd for alle klubbens medlemmer.
 • Bestyrelsen er forpligtet til at håndtere alle sager som forelægges bestyrelsen.

 

Vejle Kajakklubs mission

 • at fremme interessen for kajaksport
  VK’s vedtægter §3:
  ”Klubbens formål er at fremme interessen for kano- og kajaksporten. Klubben skal
  sørge for alsidigt udvalg i klubbåde, samt plads til privat materiel.”

 

Vejle Kajakklubs vision

 • VK danner en sportslig og social ramme for udøvelse af kajaksport i Vejle.
 • VK favner både bredde- og eliteroning.
 • VK medvirker til at sikkerhed til søs vægtes højt blandt medlemmer.
 • VK har dygtige og engagerede instruktører.
 • VK er båret af det sociale frivillige initiativ og engagement.

 

Vejle Kajakklubs værdier

 • VK vægter sport, motion, naturoplevelser, sundhed og samvær.
 • VK er en klub for alle.
 • Vi værner om den frivillige indsats og vi tager ansvar for klubbens materiel og faciliteter.

 

Som VK’er er jeg

 • Engageret, ansvarlig, hjælpsom og tolerant