Motionsudvalget

Motionsudvalget

Vi sørger for at lave aktiviteter på vandet samt i motionsrummet. Vi giver dig mulighed for at få sved på panden og masser af gode oplevelser på vandet både roture sammen med andre og giver info om stævner rundt om i landet.

 

Sæt X i kalenderen:

Motionsudvalget foreslår 

Handicap hver onsdag fra 18 til ca 19 startende fra onsdag d 24. April

22. Juni 12 timers roning fra 06-18 ( se beskrivelse længere nede på siden)

12.  maj Fænø rundt 

8. juni åbne Århus mesterskaber

9. august DM maraton

8. september PBC vejle ungdomsstævne

7. september Tour de Gudenå.

5. oktober Støt brystbenet løb Gudenåen d

 

 

 

 

 

 

Søndagsroning  sommerhalvåret.

Søndagsroningen fortsætter henover sommeren kl. 8.30

Alle er klar til at ro kl 8.30 og det aftales hvem der er ansvarlig for turen inden afgang. Der vil ikke være stop i Tirsbæk, men der kan stadig laves mindre pauser undervejs ved behov. Husk at vejret er koldt så hav evt. ekstra tøj med i tilfælde af kæntring.

Den sidste søndag i8 måneden vil der være rundstykker i tirsbæk eller ved Ibæk afhængig af vejret. 

Husk Ved tilmelding skrives på, om man skal have et rundstykker med på Rundstyk søndage. Tilmelding er ikke et krav men gør det nu alligevel så du kan se om din rokammerat også kommer.

Tilmelding sker i kalenderen.

Ikke friroede SKAL have en aftale med en fri roet.

 

12 Timers roning 

Vi gentager succesen fra sidste år og laver 12 timers roning. 
12 timers roning går ud på at medlemmerne ror så mange de ture de kan/orker/har tid til mellem kl 06 til kl 18 på en 5 eller 10 km rute som fastsættes på dagen ud fra vejr og vind
Der vil være morgenmad og frokost til deltagerne evt henter vi pizza om aftenen. Der er ingen krav til tempo eller antal ture ( selv om der godt kan gå lidt sport i at overgå andre medlemmer.) Vi garanterer masser af hygge og gode ture på fjorden.

HANDICAP I VKK

i VKK har vi tradition for at ro Handicap og hvad er så det?

Man ror på en distancen af 3 km og man ror fra klubhuset (lige foran det store vindue) til enden af stenmolen ved skyttehuset tilbage til klubhuset og ind i den lille "bugt" mellem klubben og broen foran bølgen og så tager man en tur mere og ender langs med klubhuset hvor tiden stoppes ved hjørnet . (Der ligger bøjer i begge ender) Første gang vi ror i sæsonen bliver alle sendt afsted på samme tid. Herefter afgør den tid man kommer ind på, hvornår man bliver sendt afsted næste gang. Man får altså et handicap hvis man ror hurtigere end de andre på x antal minutter udregnet efter et meget sindrigt system ( spørg Erling, hvis du vil mere herom) Der er en pokal på højkant til den roer der har forbedret sig mest hen over sæsonen. For flere detaljer tag fat i Christina. Vi glæder os til at se en masse nye ansigter i år. Ps Man sørger selv for opvarmning og afroning. Forslaget er dog at man ror med de andre lidt af vejen og så vender om og så ror de andre i møde bagefter. 

Klik og redigér. Indsæt din tekst her....